Polskiej, który odbędzie się w dniach 12 – 14 października 2016 r. w Świdnicy.
Podstawowym założeniem Kongresu jest debata nad wyzwaniami stojącymi przed polską turystyką, dokonanie oceny funkcjonowania tego sektora gospodarki, a przede wszystkim stworzenie platformy porozumienia pomiędzy przedsiębiorcami a organizacjami turystycznymi.

Organizatorem wydarzenia jest branża turystyczna i Miasto Świdnica. Ministerstwo Sportu i Turystyki jest partnerem merytorycznym oraz bierze udział w pracach Komitetu Honorowego Kongresu Turystyki Polskiej.

Panel rejestracyjny znajduje się w linku poniżej:

http://rejestracja.kongresturystyki.pl/2016